Home

Mønsteravtale Tannhelsesekretærer 2021

Mønsteravtale Tannhelsesekretærer Fagforbundet Denne avtalen gjelder for tannhelsesekretærer og assistenter ansatt hos privatpraktiserende tannleger eller private tannlegevirksomheter. Avtalen er mellom Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening på den ene siden, og Fagforbundet på den andre siden 08. des. Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 7. desember 2020. Informasjon sendes også ut per epost til alle medlemmer registrert som privat i NTFs medlemsregister. Hvis du ikke har mottatt epost innen. Mønsteravtale tannhelsesekretær 2021. MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER -2018 - 2020 4 § 3 ARBEIDSTID a) Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 9 timer pr. dag eller 37,5 timer pr. uke. b) Hvis arbeidstiden er over 5 ½ time, skal arbeidet avbrytes med minst en pause Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer (Virke - YS/Parat) Avtalen gjelder for tannhelsesekretærer og assistenteransatt hos privatpraktiserende tannleger eller private tannlegevirksomheter. Mønsteravtale. Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer (Virke - YS/Parat) Avtalen gjelder for tannhelsesekretærer og assistenteransatt hos privatpraktiserende tannleger eller private tannlegevirksomheter ThsF-kongressen, 15. juni 2021; Lønn og arbeid. Tariff og avtaler Nyttige linker og jus. Kompetanse. Utdanning, kurs og kompetanseheving for tannhelsesekretærer. Siste nytt. Aktuelle saker fra ThsF. Kontakt oss . Kontaktinformasjon til ThsF. Om ThsF. Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Om medlemskapet. Medlemskap i ThsF er en forsikring i arbeidslivet. Tannhelsesekretærenes Forbund-ThsF.

Mønsteravtale Tannhelsesekretærer Parat - Virk . Hovedavtalene Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.; Sentral avtaledel (Del A) Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral del A og en lokal virksomhetsvis del B. Overenskomstenes del B forhandles i den enkelte virksomhet, mens overenskomstenes del A 10.10.2018 av Geirmund Jor Sist oppdatert: 25.05.2021 - Alt i alt er vi førnøyde med dette resultatet som gir assistenter og tannhelsesekretærene en lønnsutvikling på nivå med det vi fikk til i kommunesektoren, sier Iren Luther i Fagforbundets arbeidsutvalg. Økonomi. Det gis følgende generelle tillegg per 1. 5. 2018: Stillinger. 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 år. Tannpleier lønn 2021 Tannpleier utdanning . Som tannpleier kommuniserer du med mennesker, Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid (2017). Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen; Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data I 2018 hadde en tannpleier gjennomsnitt på 475 560 i årslønn. 2019 økte dette med 1.82%, som. Lokomotivfører lønn 2021. Tårmod Hansen har vært lokomotivfører og kjørelærer i 28 år. Han tror det var helt andre grunner enn lønn og stort ansvar som gjorde at NSB plutselig manglet 40 lokomotivførere NSB hadde meldt inn et behov til Norsk jernbaneskole på 50-70 lokomotivførere for 2017. De har så langt i år bare ansatt 20 stykker

Mønsteravtale Tannhelsesekretærer Fagforbundet - Virk

 1. Mønsteravtale Tannhelsesekretærer Parat - Virk ; Minstelønn - Arbeidstilsyne ; Tariffoppgjøret 2020 - Virk ; LOK — Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforenin ; Satser og avtaler i detaljhandelen - Arbeidslivet ; Allmenngjøring: Tarifflønn til alle - Arbeidslivet . Lønnsoppgjøret - NH ; Tariff 2020 Landsorganisasjonen i Nor
 2. Protokoll 30.08 2017 Parat og Virke-Mønsteravtalen Tannhelsesekretærer-Lønnsregulering for annet avtaleår. Protokoll 19.09 2016 Revisjon Mønsteravtale-Tannhelsesekretærer Parat-Tannlegeforeningen-Virke. Siste oppdateringer innen tariff og lønn. 28. oktober 2020:
 3. st en pause Hovedavtale og Hovedtariffavtalemellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den annen side for perioden 1. mai 2018 - 30. april 202 Dette skal du tjene som lektor Alle Norsk.
 4. Gyldig: 01.05.2018 - 30.04.2020 Avtalens innhold: Mønsteravtale tannhelsesekretærer i Virke. Protokoller: Protokoll mønsteravtale for tannhelsesekretærer 2018 - 2020 Protokoll med vedlegg mellomoppgjøret 2019. Vedlegg: Tariffplakat mellomoppgjøret 201 ; Prisutviklingen for Norge fra 2018 til 2019 anslås av TBU til om lag 2,2 prosent. Lønnskostnadsveksten per sysselsatt hos handelspartnerne ser ut til å kunne bli 3 ½ pst i 2019 ifølge tall fra OECD. 4. Krav til lønn. Kravet ved.
 5. Tariff helsesekretær 2021 Lønnsoppgjør for helsesekretærer på private legekontorer 201 . Er du helsesekretær på et privat legekontor som følger tariffavtalen i kommunene? Her finner du resultatet av lønnsoppgjøret for kommuneansatte i 2018 Protokoll 30.08 2017 Parat og Virke-Mønsteravtalen Tannhelsesekretærer-Lønnsregulering for annet avtaleår. Protokoll 19.09 2016 Revisjon Mønsteravtale-Tannhelsesekretærer Parat-Tannlegeforeningen-Virke. Siste oppdateringer innen tariff og.

Servitør lønn 2021. Servitør med fagbrev kr 6 192,73 pr. mnd. Servitør uten fagbrev kr 4 016,04 pr. mnd. § 5.3. pkt. 3.7 Garantibestemmelser for prosentlønte servitører Kr pr. mnd. Timesats Servitør med fagbrev: 25 979,23 168,70 Servitør uten fagbrev: Kr pr. mnd. Timesats Begynnersats 24 955,23 162,05 Etter 2 års praksis 24 999,89 162, Overenskomster mellom LO og Virke omfattet av mellomoppgjøret 2021. Handel og Kontor i Norge (4) • Landsoverenskomsten m/bilag og bransjeavtaler. o Avtale for reiselivsbransjen. o Bok- og papiravtalen. o Bransjeavtale for bilselgere. o Bransjeavtale for informasjonsteknologi. o Forlagsavtalen • Kontoroverenskomsten m/bransjeavtale Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt... Frontend-utvikler Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennite Frist for å søke er satt til 1.mai 2017 - til Statens vegvesen/NFTU, Postboks 1403, 800 Gyldig: 01.05.2018 - 30.04.2020 Avtalens innhold: Mønsteravtale tannhelsesekretærer i Virke. Protokoller: Protokoll mønsteravtale for tannhelsesekretærer 2018 - 2020 Protokoll med vedlegg mellomoppgjøret 2019. Vedlegg: Tariffplakat mellomoppgjøret 20 Statsminister lønn 2021 149 ledere tjener mer enn Erna Solberg Finansavise . ister Erna Solberg, skriver Stavanger Aftenblad. Stats ; ister siden oktober 2017, Frank Bakke-Jensen (H), har også en solid inntekt i fjor, på 1,2 millioner. Jensen tjente imidlertid mesteparten av sin lønn i fjor som EØS- og EU-ister Erna Solberg (H) hadde en lønnsvekst på 3,3 prosent fra 2018 til 2019. Foto.

Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer

 1. Lønn miljøterapeut 2021. Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2017 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet.
 2. Tarifflønn 2021. Minstelønnssatser fra 1. april 2018 I. (§ 3) Lønnssatser (RIKSAVTALEN) 3.1 Minstelønn for unge arbeidstakere Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen/lærekandidater arbeider og/eller lønnes som ufaglært arbeidstaker. Se særbestemmelser for lærlinger i Riksavtalen Både LOs og YS` medlemmer og NHO-bedriftene vedtok fredag 27. april resultatet av årets tariffoppgjør. NHO Reiseliv har sendt et.
 3. Controller lønn 2021. Lønnsstatistikken 2017 er klar. Lønnen går opp og ledigheten ned. Det viser Econas lønnsundersøkelse. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. I år har 6.633 medlemmer, hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer, svart på undersøkelsen. Klikk her for å lese hele statistikken I forbindelse med ansettelsen blir lønnen.
 4. Lønn controller 2021 Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS . Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me ; LØNN: En sveiser tjente i gjennomsnitt 36.870 kroner i måneden.
 5. Lønnsoppgjør 2021 Hva skjedde i lønnsoppgjøret 2017? - Arbeidslivet . 2017-oppgjøret var et mellomoppgjør, hvor det vanligvis bare forhandles om lønn. LOs hovedkrav var å «sikre medlemmenes kjøpekraft». Det ble vedtatt å gjennomføre et moderat og samordnet oppgjør. Pensjon ble ikke tema i fjorårets oppgjør. Hele oppsummeringen.
 6. Tariff lønn 2021. Besøk oss. Fellesforbundet Lilletorget 1, 0184 Oslo . Postadresse. Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland 0134 Osl Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k . Lønn og tariff Fellesforbund

Sekretær lønn 2021 Lønnstrinn 2017 Statens satser - Full oversik . I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 . Hovedlønnstabell 2017. Gjeldende fra 1. mai 2017 ; Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som. Lønn journalist 2021. Lønnsutviklingen for journalister har vært relativt beskjeden de siste årene. Fra 2015 til 2016 økte lønnen med 2,14%, mens den fra 2016 til 2017 økte med 2,70% fra 572.400kr til 587.880kr. Kvinnelige og mannlige journalister hadde betydelig ulik lønn i 2017. De mannlige journalistene tjente i snitt 605.400kr Norsk journalistlag og MBL samler inn lønnsdata for. Lagermedarbeider lønn 2021 Dette er lønna i over 300 yrker FriFagbevegels . YNGVIL MORTENSEN. yngvil@lomedia.no. Ferske tall for 2018 finner du her: Dette er snittlønna i over 300 yrker I dag ble det lagt fram ferske tall på hva gjennomsnittslønna var i de aller fleste yrker i 2017; Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i. Siviløkonom lønn 2021. I 2017 utgjorde bonus og andre tillegg 207.000 kroner i gjennomsnitt. Antar vi samme utvikling for tilleggene som for lønn, var total lønn på solide 1.071.000 kroner (inkludert bonus og andre tillegg). Lønnsøkningen er vesentlig høyere blant dem som byttet jobb lønnsstatistikken 2017 er klar. gode kvinner og toppledelse ledelse livsstil lØnn lØnn mangfold.

Mønsteravtale tannhelsesekretær 2021, protokoll

 1. Parat - Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer (Virke - YS
 2. ThsF - Para
 3. Tariffavtale fus 2021, report includes: contact info

bra-resultat-for-tannhelsesekretare

Video: Tarifflønn vekter 2021 — sport & mote på nett - raske

Tariff helsesekretær 2021, for medlemmer i kommunene

Søke befalsskole 2021 lange tradisjoner ligger bak

Lønnsoppgjør 2021 - brev om lokale forhandlinger 2021 pr

Lønnsoppgjør 2021 - brev om lokale forhandlinger 2021 p

Børns tandhygiejne - 2021 Praksisoversigt

 • Webhallen AB.
 • Thüringer Innenministerium.
 • Träkarl i bridgeproblem.
 • Uwm holdings corp news.
 • Eames stol DAR.
 • OSINT Blockchain.
 • Celonis stock.
 • Gamestop aktie aussicht.
 • Fxflat aufschaltung.
 • Wattenscheid 09 News.
 • 0.01 eth to czk.
 • Weighted average inventory Excel template.
 • UK cryptocurrency.
 • Secrets of online casino.
 • Bybit Bitcoin auszahlen.
 • Hebelgesetz Wippe.
 • SharpTools.
 • Withdraw money from PayPal to Revolut.
 • Obsidian Entertainment.
 • GDNF supplements.
 • Kraken USDT CAD.
 • Harvest Town MOD APK.
 • Kinetick level 2 data.
 • SILENT yacht tour.
 • TAKKT Aktie Kursziel.
 • Native Utility Token.
 • Jade miners.
 • Vad är lågkonjunktur.
 • Ta upp hål i bärande vägg.
 • HTTP request login.
 • Dublex ev modelleri.
 • Global stock market Index.
 • E Zigarette gut und günstig.
 • Berkshire Hathaway A Aktie.
 • TransferWise Schweizer Konto.
 • Gambling definition Deutsch.
 • First Digital Capital.
 • Lcx bounty.
 • HIVE Blockchain stocktwits.
 • Skelittle.
 • 3D Secure Verfahren Mastercard.